Mail Home ENG RUS EST
Terviklahendus energiakulu vähendamiseks

Energiasäästu saavutamiseks küttesüsteemis tuleb läbida mitu tööetappi. Järgnev on konkreetne näide

erinevatest töödest ja saavutatud tulemustest.

 

KÜ Linnamäe tee 22 renoveeris küttesüsteemi 2008. aastal. Tööde käigus vahetati välja kogu
küttetorustik ja paigaldati uued radiaatorid termostaatventiilidega. Muutes termostaatventiili asendit,
saab nüüd reguleerida korteris olevate radiaatorite temperatuuri. Tegelikult ei jälgi korteriomanikud
termostaatventiili piisavalt, sagedamini on see maksimaalselt avatud. Nii tekib soojusenergia ülekulu.
Samas on võimalik öösel või siis, kui korter on tühi, alandada radiaatori temperatuuri. Seda võimaldab
individuaalne küttekulude arvestussüsteem.

 

2010. aastal paigaldas KÜ Linnamäe tee 22 individuaalse küttekulude arvestussüsteemi.
Kõigile radiaatoritele paigaldati allokaatorid, mis fikseerivad soojuskulu, trepikodadesse aga
paigaldati andmekogumis- ja edastuskeskused. Nii rakendati kõik põhilised meetmed, et tagada
energiasääst hoone küttesüsteemis. Muidugi ei tohi unustada ka küttepüstikute tasakaalustamist ja
termostaatventiilide eelreguleerimist. Joonisel toodud graafikult näete küttekulude statistikat enne ja
pärast küttesüsteemi renoveerimist.

 

 

 

 

 

Käesoleval aastal on kavas paigaldada (integreerida arvestussüsteemi) raadiomoodulitega varustatud
veemõõtjad, mis võimaldavad andmekogumis- ja edastuskeskuste abil fikseerida veekulu. See võimaldab
näitude kauglugemise abil tõhusalt jälgida veekulu igas korteris. Nii on välistatud mis tahes veekaod ehk
arvestamata veekulud.

 

Pärast küttekulude arvestussüsteemi paigaldamist tuleb välja valida konkreetsele majale sobiv
arvestuskord. Edasist hooldust peab teostama seadmed paigaldanud ettevõte, kes vastutab nende
korrasoleku eest. Kütteperioodi jooksul esitatakse igakuiselt ühistule arvestus iga korteri kohta eraldi,
kus on toodud kõik vajalikud andmed ja soojusenergia tarbimise näidud. Kütteperioodi lõpus esitab meie
ettevõte korteriühistule koondtabelid iga korteri kohta, mille alusel saab koostada vajalikud statistilised
kokkuvõtted. Kõik mõõturitelt laekunud näidud töödeldakse tarkvara abil ja säilitatakse elektroonses
arhiivis.

 

Suuremahulised tööd, nagu terviklik küttesüsteemi renoveerimine, eeldavad suuri rahalisi kulutusi,
samas on korteriühistute majanduslik olukord erinev. Kui eesmärgiks on küttekulude kokkuhoid pärast
tööde teostamist, on soovitatav kasutada kõiki kaasaegseid tehnoloogiaid ja siis on garanteeritud ka hea
tulemus.
 

Korteriühistutele osutab vajalikku finantsabi sihtasutus KredEx, tagastades kuni 35% kõigi tööde
maksumusest, mille eelduseks on individuaalse küttekulude arvestussüsteemi paigaldus. Tööde
rahastamiseks vajalikke laene väljastavad Swedbank ja SEB.

 

Valides ühe ettevõtte, kellega koostöös toimub nii küttesüsteemi vahetus kui ka individuaalse
küttekulude arvestussüsteemi paigaldus, olete vastu võtnud oma korteriühistule kasuliku otsuse.
Protsess on usaldatud asjatundjatele. Lisainfot küttesüsteemide ja individuaalse kütte- ja veekulude
arvestussüsteemi kohta leiate meie koduleheküljel www.newselect.ee.

 

 

Lugupidamisega

 

Igor Jakjan

Juhataja

New Select OÜ 

Objektid (pildid) Tagasiside
New Select OÜ 2014
Veebilehe loomine & Parim Veebimajutus SSD хостинг